Lyubov Popova - Painterly Architectonic, 1918

Posted on April 3rd, 2014 with 346 notes
Filed under artart historypaintinglyubov popova


 1. mythrus reblogged this from arpeggia
 2. samepic reblogged this from arpeggia
 3. tegeltravarna reblogged this from arpeggia
 4. laaarus reblogged this from arpeggia
 5. dergroessteluxusistdiefreiheit reblogged this from arpeggia
 6. trecedecorazones reblogged this from arpeggia
 7. zentheos reblogged this from arpeggia
 8. 49y reblogged this from vaspour
 9. this-sensuous-world reblogged this from aletheiagogh
 10. aletheiagogh reblogged this from arpeggia
 11. my-life-of-fantasy reblogged this from arpeggia
 12. o-g-steve reblogged this from arpeggia
 13. vennivettivintage reblogged this from skyflymy
 14. fabishh reblogged this from arpeggia
 15. offscott reblogged this from nrrrdbird
 16. nrrrdbird reblogged this from arpeggia
 17. pseudocaucasian reblogged this from arpeggia
 18. exeme reblogged this from vaspour
 19. thetriangletheory reblogged this from lehroi
 20. nvus reblogged this from vaspour
 21. sparkleoflilac reblogged this from skyflymy
 22. seihyuk reblogged this from arpeggia
 23. olivefox reblogged this from arpeggia
 24. enneco reblogged this from kummerbund
 25. the-ultimate-truth reblogged this from jordankabat
 26. kummerbund reblogged this from arpeggia
 27. squonk reblogged this from skyflymy
 28. nomad-wolf reblogged this from abrackadabra
 29. jordankabat reblogged this from arpeggia
 30. straightporn reblogged this from mathumustfight
 31. aventure-digitale reblogged this from skyflymy